Tải Sâm lốc miền bắc - Công ty trách nhiệm hữu hạn

Tải Sâm lốc miền bắc
 Trì ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN GIÁM HIỆU

 Hiệu trưởng: Thầy Vũ Xuân Thùy - Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành toàn diện các hoạt động của nhà trường:

- Tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường.

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của nhà trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên và người học.

- Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên và người học trong trường.

- Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định. Chấp hành các quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

- Thực hiện đây đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật.

-  Phụ trách công tác tuyển sinh, đào tạo, giáo dục học sinh.

- Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động giảng dạy của giáo viên.

- Phụ trách quan hệ doanh nghiệp và xuất khẩu lao động.

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU

 BAN GIÁM HIỆU

    Hiệu trưởng: VŨ XUÂN THÙY

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

 0989 811 012 – Tel: 02103 840 186(cơ quan)

 Email nhà trường: [email protected]

 Email cá nhân: [email protected]

              CHI BỘ ĐẢNG

             - Bí thư chi bộ: VŨ XUÂN THÙY

              0989 811 012
              [email protected]

             - Phó bí thư chi bộ: TRẦN THỊ HẰNG

              0979 791 667
              [email protected]

              CÔNG ĐOÀN

             - Chủ tịch công đoàn:  TRẦN TUẤN ANH

              0944 551 846
              [email protected] 

             - Phó chủ tịch: TRẦN PHƯƠNG ANH

               0978 669 359
               [email protected]

               ĐOÀN THANH NIÊN
              - Bí thư Đoàn TNCSHCM: NGUYỄN THỊ HẢI LINH

                 0988 085 248
                 [email protected]

              - Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM: TRẦN VŨ HOÀNG VIỆT

                 0847864456
                  [email protected]