Tải Sâm lốc miền bắc - Công ty trách nhiệm hữu hạn

Tải Sâm lốc miền bắc
 Trì ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Nghề Điện tử công nghiệp

- Đọc, vẽ được các bản vẽ điện, điện tử thông dụng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Lập trình thành thạo các chương trình điều khiển dùng PLC

- Vận hành được các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp.

- Lắp đặt, kết nối được các thiết bị điện, điện tử trong dây chuyền công nghiệp.

- Kiểm tra, sửa chữa được các thiết bị điện, điện tử dân dụng và công nghiệp theo yêu cầu công việc.

- Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên nghề.

Sau khi tốt nghiệp làm việc tại phòng kỹ thuật, phòng bảo hành của các Công ty, Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn...hoặc tự mở cửa hàng sửa chữa điện tử.