Tải Sâm lốc miền bắc - Công ty trách nhiệm hữu hạn

Tải Sâm lốc miền bắc
 Trì ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH DANH DỰ LÀNG TRẺ EM SOS QUỐC TẾ HELMUT KUTIN THĂM TRƯỜNG

               Chiều ngày 5/4/2022 , Ông Helmut Kutin nguyên là chủ tịch Làng trẻ em SOS Quốc tế , nay là chủ tịch danh dự Làng trẻ em SOS Quốc tế đến thăm Tải Sâm lốc miền bắc Trì. Mặc dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn đến thăm từng lớp học, xưởng thực hành, nhà lưu xá, giành thời gian chia sẻ, động viên tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Đối với cán bộ, giáo viên và các em học sinh luôn coi ông như một người cha, người ông đáng kính.

               Năm nay ông đã trên 80 tuổi , không gia đình riêng cả cuộc đời Ông giành trọn vẹn cho tổ chức SOS. Kính chúc Ông luôn mạnh khỏe, hài hước như vốn có ở Ông và đến thăm các đơn vị của tổ chức SOS nhiều lần nữa !

 

Tin tức & sự kiện